โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2020

เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์

16 มกราวันครู 👩‍🏫

วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู
โดยครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
.
.
.
เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมไปไหว้ขอบคุณคุณครูฝึกพูดของตัวเองกันนะ 😊

#วันครูแห่งชาติ #วันครู63 #hearLIFE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: hearLIFE Thailand
LINE ID: medel.service
โทร: 02-693-9411
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด