โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2020

เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์

ตามมติครม.ให้งดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่างๆ และให้สถานที่ทำงานทุกภาคส่วนลดความแออัดโดยเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อยับยั้งการระบาดภายในประเทศ
ทั้งนี้บริษัทฯ จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการเป็นวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.30 น.และหยุดทำการในวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อปฎิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

***สำหรับกำหนดการการเปิดทำการในวันเสาร์และอาทิตย์ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

ในนามของบริษัท เมดเอล เมดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด และ บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในบริษัทฯด้วยดีเสมอมา เราขอให้คำมั่นกับทุกคนว่าเราจะดำเนินงานและปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราได้รับบริการที่ดีและความพึงพอใจสูงสุด
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด